Буџет

ОБИМ БУЏЕТА АПВ ОД 2002. године

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

2016
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ЗАВРШНИ РАЧУН
2015
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ
ИЗВЕШТАЈИ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ЗАВРШНИ РАЧУН

ЗАВРШНИ РАЧУН

2014
2013
2012
2011
2010
2009