Биографије руководилаца Управе за заједничке послове покрајинских органа

Goran_Cato1

Горан Ћато, директор Управе
 Predrag_Tomanovic СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Предраг Томановић, помоћник директора

DusankaBelicMiljanovic

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Душанка Белић-Миљановић, помоћник директора

Zoran_Stevanovic 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Зоран Стевановић, помоћник директора

Branislav_Jovic

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Бранислав Јовић, помоћник директора