2017 – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Јануар – март

Јануар – јун

Јануар – септембар

Јануар – децембар

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Део 1

Део 2

Део 3

Презентација

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

 

 

Презентација

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ