2016 – ЗАВРШНИ РАЧУН

1) Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АПВ
2) Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ
3) Ревизорски извештај